מפרטים טכנים לביצוע

מפרטים טכנים למערכות איטום ובידוד של איטום סופי:

 -  מפרט טכני לאיטום גגות ביריעות ביטומניות 

- מפרט טכני לאיטום מרפסות מרוצפות ע"י רובה אפוקסית.

    מפרט טכני למרזבים

 

 

 

 

 

 

מפרטים בחומרים של א.צ

מפרט טיפוסי לשיקום בטון

מפרט הדבקת ריצוף גרניט פורצלן

מפרט חדרים רטובים- לסטוגום

מפרט מאגרי מים