חידוש אספלט בחניה

חידוש אספלט בחנייה אנחנו מבצעים עבודות אספלט תיקונים וחידוש של משטחי חנייה וכבישים

תיקונים אזוריים ,נקודתיים ומשטחים מחדש,כולל סימון שטחי חנייה וסימונים ע"פ הצורך.

קירצוף משטחים  תיקון סדקים באמולסיה ביטומנית פיזור תערובות אספלט תקניות ושיטוח באמצעות כלים וטכנולוגיות

חדישות ומקצועיות. השימוש בחומר תקני אספלט ביטומן גומי אלסטי בתערובות אגרגטים משובחים

חידוש אספלט ויישום מחדש בקטעים מתבקשים.

ראשית -אנו עורכים ביקור במקום הפרויקט ומתכננים יחדיו בשיתוף עם מזמין/ה העבודה ומבנדס החברה.

שנית מביאים מודד מוסמך לקבוע גבהים וכדומה במקרים בהם מדובר בסלילת כביש קרי משטח חדש.

שנית יש לערוך תוכנית תנועה לביצוע הפרויקט במידה ויש צורך מפנים את כלל הרכבים ממשטח החניה לצורך ביצוע העבודה.

במידה ולא ניתן אנו מבצעים את העבודה ע"פ שלבים. במקטעים .

ביצוע אספלט :

ביצוע אספלט מחדש יעשה בתיאום ובהכנות הנדרשות מראש,תערובות

האספלט וביצוע העבודה הייה בפיקוח ישיר של מפקח העבודה הראשי והקבלן המבצע

סימון משטחי חנייה :

הסימון של משטחי החנייה  יעשה בחומרים תקניים עדיף לבצע סימון עם צבע מיוחד לסימון .

תיקון וגישור על סדקים באמצעות אמולסיה ביטומנית

הסדקים נוצרים בעקבות שינויים במזג האויר ותזוזות קרקע בתזוזות חזקות יכולה להיווצר קרע במשטח האספלט.

ישנה אופציה ליישם אספלט קר לתיקונים אזוריים כדוגמת אקסל פזקר או פוליטאר 61 או שווה ערך לחומרי פזקר.

חידוש אספלט במשטחי חנייה או בכבישים דורש ידע רב ומיומנות רבה כי על מקצוענות לא מתפשרים.